Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam xin trân trọng thông báo và kính mời Đại diện các đơn vị Hội viên, các ông, bà Ủy viên Ban Chấp hành tham dự Hội nghị Ban Chấp hành, Hội nghị Hội viên năm 2017 và Tọa đàm của Hiệp hội Kỹ sư tư vấn các nước ASEAN tại Hà Nội vào ngày thứ Năm, thứ Sáu 02-03 tháng 3 năm 2017.  Các chương trình chính như sau:

Thứ Năm ngày 02 tháng 3 năm 2017:

Chương trình tham quan Nhà Quốc Hội:

Bắt đầu từ 8h30: Các đại biểu gửi danh sách đăng ký kèm theo số CMT hoặc Số Hộ chiếu, Căn cước công dân trước ngày 22 tháng 2 năm 2017 để Hiệp hội đăng ký với Văn phòng Quốc hội.

Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội:

Từ 13h30 đến 15h45: Thành phần: các Ủy viên Ban Chấp hành hoặc Người được ủy quyền.

Hội nghị Hội viên 2017:

Từ 16h30 đến 18h30: Hội nghị Hội viên

Từ 18h30 đến 21h00: Giao lưu, văn nghệ

Thứ Sáu ngày 03 tháng 3 năm 2017:

Tọa đàm của Hiệp hội tư vấn các nước Đông Nam Á. 

Từ 8h30 đến 12h00: Tọa đàm

12h00: Ăn trưa.

Hội nghị Ban lãnh đạo Hiệp hội Kỹ sư tư vấn Đông Nam Á:

Từ 14h00 đến 17h00: Cuộc họp Ban Lãnh đạo FACE tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Hiệp hội đề nghị Đại diện các đơn vị Hội viên, các Ủy viên Ban Chấp hành quan tâm thu xếp thời gian tham dự Hội nghị.

 

Chương trình Hội nghị Ban Chấp hành, Hội nghị Hội viên 1017 và tọa đàm của Hiệp hội Kỹ sư tư vấn các nước ASEAN (FACE)

Đăng ký tham dự Hội nghị Hiệp hội TVXDVN