Thông báo khoá thực hành Workshop Revit and Template to BIM ngày 22.4.2014 tại Hà Nội

Đăng ký khoá học thực hành Áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong thiết kế, XD và quản lý các CTXD