Thư mời tham dự khóa tập huấn Điều kiện Hợp đồng cho Dự án EPC-Chìa khóa trao tay tại Hà Nội (05-06/11/2019) và TP.Hồ Chí Minh (08-09/11/2019)

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TẬP HUẤNFIDIC (MODULE 5)

Mẫu đăng ký tham dự khóa tập huấn (Module 5)