Thư mời tham dự tập huấn Hợp đồng FIDIC Quyển sách trắng 2017

Chương trình khóa tập huấn Quyển sách trắng 2017

Mẫu-đăng-ký-tham-dự-khóa-tập-huấn