Thực hiện chương trình công tác năm, Hội nghị Ban Thường vụ kỳ 2 năm 2017 đã được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 22 năm ngày thành lập Hiệp hội (13/12/1995 – 13/12/2017), với sự tham dự  của các Ủy viên Ban Thường vụ, do bà Nguyễn Thị Duyên, Chủ tịch Hiệp hội chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận, góp ý bổ sung Báo cáo hoạt động của Hiệp hội năm 2017 do Tổng Thư ký Hiệp hội, ông Hoàng ứng Huyền trình bày. Hội nghị đã thống nhất đánh giá cao các hoạt động của Hiệp hội trong  năm 2017 đa dạng, thiết thực và hiệu quả, tuân thủ các Nghị quyết của BCH, Ban Thường vụ, gắn liền với các hoạt động của Hội viên, tham gia đầy đủ, trách nhiệm trong xây dựng cơ chế chính sách do Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư …chủ trì. Các hoạt động nổi bật năm 2017 thông qua góp ý xây dựng nhiều chính sách pháp luật ngành xây dựng, đấu thầu;  thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III cho cá nhân trong Hiệp hội; thực hiện Nhiệm vụ Khoa học công nghệ; tổ chức các lớp tập huấn kiến thức Mẫu Hợp đồng FIDIC 2017, lớp bồi dưỡng kiến thức đấu thầu; tổ chức dịch, phối hợp xuất bản Mẫu Hợp đồng FIDIC tiếng Việt; tổ chức các Hội thảo chuyên đề Quốc tế ….

Năm 2017, Hiệp hội tiếp tục thực hiện trách nhiệm và nâng cao vị thế là thành viên của các Hiệp hội quốc tế: FIDIC, Hiệp hội Tư vấn Châu Á – Thái Bình dương (ASPAC), Hiệp hội Kỹ sư Tư vấn ASEAN (FACE). Đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế khác.

Hội nghị Ban Thường vụ đã thống nhất thông qua một số chương trình kế hoạch năm và các kiến nghị của Thường trực, báo cáo tại Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội tháng 3/2018.

Một số hình ảnh hội nghị:

25627402_2004107803208558_1623395438_n

25589880_2004107896541882_326507907_n

25590055_2004107889875216_1275143288_n

25590084_2004107869875218_791617971_n

25593430_2004107793208559_1620837650_n