Ngày 9 tháng 5 năm 2016, là thành viên Hiệp hội Quốc tế các kỹ sư tư vấn (FIDIC) đồng thời cũng là thành viên của tổ chức ASPAC, Hiệp hội Tư vấn Xây dưng Việt Nam đã cử Chủ tịch Hiệp hội tham dự đã tham dự Hội nghị FIDIC/ASPAC tại Thành phố Queenstown, New Zealand.

Họp FIDIC ASPAC 2016_Newzeland

Tham dự Hội nghị có đại diện các tổ chức thành viên.

Trong thời gian Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Thị Duyên đã làm việc với Ngài Erico Vink, Giám đốc điều hành của FIDIC trao đổi về việc hỗ trợ của FIDIC để triển khai các hoạt động của FIDIC tại Việt Nam. Ngài Erico Vink sẽ gửi tới VECAS các thông tin chi tiết về các chương trình của FIDIC để phối hợp cùng VECAS tổ chức tại Việt Nam đặc biệt là các khóa đào tạo về Hợp đồng FIDIC với sự tham gia của các giảng viên do FIDIC giới thiệu.

Họp FIDIC ASPAC 2016_Newzeland 2

Cũng nhân Hội nghị này, Chủ tịch VECAS đã gặp lãnh đạo các Hiệp hội thành viên như: Nhật Bản, Thái Lan, Canada,… để trao đổi, phối hợp các hoạt động trong thời gian tới.