Ngày 14/12/2018 tại Hà nội, Hiệp hội Tư vấn Châu Á – Thái Bình dương ASPAC (Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam là Hội viên) đã tổ chức thành công Hội thảo Đánh giá Tác động Môi trường – Vai trò của Kỹ sư tư vấn  với sự tham gia của gần 90 kỹ sư tư vấn và  các chuyên gia, các nhà quản lý của Việt Nam, Nhật Bản, một số nước ASEAN. Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Duyên đã phát biểu khai mạc hội thảo.

Tiến sĩ Noriaki Murase, Cục Giám sát Môi trường và Phân tích rủi ro của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật bản (JICA) đã trình bày các chỉ dẫn, yêu cầu  của JICA và các bất cập chính sách về đánh giá tác động môi trường và xã hội tại các dự án từ nguồn vốn ODA của Nhật bản tại các nước tiếp nhận vốn.

Trưởng phòng Khoa học và Kỹ thuật Môi trường của Công ty Nippon Koei, Kỹ sư Norihiko Inoue đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, chia sẻ những giải pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên và xã hội khi thực hiện Đánh giá tác động môi trường tại các Dự án của JICA một số nước trên thế giới như Ấn Độ, Zambia.

Kỹ sư môi trường của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3 Nguyễn Thái Vũ đã  trình bày về các bất cập chính sách giữa quy định của Việt Nam và các quy định của các Dự án ODA sử dụng vốn vay của WB/ADB; giữa các quy định và thực tế.

Tại hội thảo, các diễn giả và các kỹ sư tham dự đã trao đổi về những khó khăn, thách thức đối với kỹ sư tư vấn khi thực hiện ĐTM, những bất cập về cơ chế chính sách , nhất là nguồn lực và kinh phí.

Hội thảo được sự hỗ trợ của Bộ Môi trường Nhật bản, Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật bản (JICA), Hiệp hội doanh nghiệp Kỹ sư  và Tư vấn Nhật bản ( ECFAJ), Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam…

Một số hình ảnh hội thảo:

DSC05062

DSC05065

DSC05076  DSC05082

DSC05094

DSC05079