Với sự hỗ trợ của FIDIC, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt nam đã tổ chức 2 Khóa tập huấn về Điều kiện hợp đồng cho Dự án EPC/Chìa khóa trao tay (Quyển sách Bạc 2017) tại Hà nội (ngày 5&6/11/2019) và Thành phố Hồ Chí Minh(8&9/11/2019). Chương trình Khóa tập huấn được xây dựng trên cơ sở Quyển sách Bạc FIDIC 2017, tham chiếu các điều khoản khác biệt so với Quyển sách Bạc FIDIC 1999. đã tạo cơ hội cập nhật, nâng cao kiến thức thiết yếu cho các đối tượng tham gia thực hiện các hợp đồng FIDIC nói chung, hợp đồng cho các dự án EPC/Chìa khóa trao tay nói riêng. Khóa tập huấn cũng giành thời gian cần thiết giúp các học viên tìm hiểu những nội dung cơ bản về mẫu hợp đồng Thiết kế – Xây dựng và Vận hành (Quyển sách Vàng đồng FIDIC 2008).

Chương trình Khóa tập huấn do ông Zoltan Zahonyi, Giảng viên Quốc tế của FIDIC, hiên là Chủ tịch Ủy ban Hợp đồng của FIDIC trực tiếp biên soạn tài liệu và giảng dạy. Tham dự khóa tập huấn có các chuyên viên quản lý nhà nước về xây dựng và đấu thầu, các kỹ sư, kiến trúc sư, luật sư, lãnh đạo và chuyên viên thuộc các Doanh nghiệp tư vấn trong và ngoài Hiệp hội, thuộc các Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án, Tập đoàn kinh tế, các Nhà thầu xây dựng Việt nam và quốc tế, Công ty Luật, Công ty Kiểm toán, các tổ chức khác đang làm việc tại Việt nam và nước ngoài…

Kết thúc khóa tập huấn, các học viên tham dự được cấp chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn do FIDIC và Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt nam cấp.

 

Một số hình ảnh: