Ngày 29 tháng 6 năm 2017 tại Hà Nội và ngày 30 tháng 6 năm 2017 tại TP. Hồ Chí Minh, được sự hỗ trợ của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức thành công 02 khóa tập huấn về Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) theo Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT ngày 26/7/2016.

Một số hình ảnh lớp tập huấn:

IMG_5704 (1)

IMG_5706 (1)