Được sự hỗ trợ của FIDIC, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt nam đã tổ chức 2 Khóa tập huấn tại Hà nội (ngày 15-16/5/2018) và Thành phố Hồ Chí Minh( 18-19/5/2018) về Điều kiện hợp đồng FIDIC : Thiết bị Công trình và Thiết kế – Xây dựng ( Quyển sách Vàng xuất bản 1999 và 2017). Đây là mẫu hợp đồng được FIDIC khuyến nghị dùng cho việc cung cấp Thiết bị Công trình điện / hoăc cơ và cho việc thiết kế, thi công công trình xây dựng hoặc công trình kỹ thuật.

Điều kiện Hợp đồng Thiết bị Công trình và Thiết kế – Xây dựng( Quyển sách Vàng) được FIDIC xuất bản lần thứ nhất năm 1999 và xuất bản lần thứ hai năm 2017. Năm 2017, FIDIC cũng đã xuất bản lần thứ hai Điều kiện Hợp đồng Xây dựng ( Quyển sách Đỏ), Điều kiện Hợp đồng Dự án EPC/Chìa khóa trao tay ( Quyển sách Bạc).

Khóa tập huấn được thực hiện theo chương trình của FIDIC, do ông Zoltan Zahonyi , Giảng viên Quốc tế FIDIC, hiên là Chủ tịch Ủy ban Hợp đồng của FIDIC trực tiếp biên soạn tài liệu và giảng dạy. Các học viên tham gia khóa học là các kỹ sư, các luật sư,các chuyên viên thuộc các Doanh nghiệp tư vấn trong và ngoài Hiệp hội, các Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án, Tập đoàn kinh tế, các Nhà thầu xây dựng Việt nam và quốc tế, Công ty Luật, các tổ chức khác đang hoạt động tại Việt nam, các kỹ sư đến từ Nhật bản, Campuchia…

Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cục Kinh tế Xây dựng – Bộ Xây dựng cũng cử các chuyên viên tham dự tập huấn.

Kết thúc khóa tập huấn, các học viên tham dự được cấp chứng nhận hoàn thành trương trình tập huấn do FIDIC và Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt nam cấp.

Một số hình ảnh khóa tập huấn tại Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh:

 

Thành Phố Hồ Chí Minh :