Thực hiện chương trình công tác năm 2022, Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam lần thứ Ba  nhiệm kì 2020 – 2025 được tổ chức sáng ngày 24 tháng 6 năm 2022 theo hình thức trực tiếp (tại Hà Nội) kết hợp hình thức trực tuyến với sự tham dự của các Uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội trên cả nước, do Chủ tịch Hiệp hội chủ trì. Sau phần trình bày Báo cáo hoạt động năm 2021 – 2022 và kế hoạch hoạt động trong thời gian tới của Tổng Thư ký Hoàng Ứng Huyền, các đại biểu dự hội nghị đã đánh giá nhiều hoạt động của Hiệp hội được duy trì và hiệu quả mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hiệp hội tích cực đóng góp xây dựng chính sách pháp luật xây dựng và đấu thầu, đề xuất nhiều ý kiến với các cơ quan quản lý nhà nước để hoàn thiện cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xây dựng; thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân, sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc; tổ chức các khóa hội thảo trực tuyến về phổ biến pháp luật và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, hợp đồng FIDIC, chương trình CPD; thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế…

Hội nghị đã nhất trí thông qua nhiều nội dung quan trọng và bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực khoa học công nghệ và lĩnh vực quy hoạch xây dựng. Tiến sỹ Nguyễn Hồng Hải, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) và Tiến sỹ Lưu Đức Cường, Viện Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia (Bộ Xây dựng) được các đại biểu tín nhiệm bầu là Phó Chủ tịch Hiệp hội.