Hội nghị Ban Thường vụ Hiệp hội lần thứ Nhất – nhiệm kỳ VI tổ chức sáng 9/4/2021 tại trụ sở Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã thống nhất các nội dung hoạt động trọng tâm toàn bộ nhiệm kỳ; thông qua Báo cáo hoạt động của Hiệp hội sau Đại hội VI; kế hoạch hoạt động và thu chi tài chính năm 2021 của Hiệp hội; bổ nhiệm Chánh Văn Phòng, Phó Chánh Văn Phòng, Trưởng Ban Kỹ sư – Tư vấn trẻ. Hội nghị đã thống nhất phân công nhiệm vụ của các Ủy viên Thường vụ nhiệm kỳ VI, trong đó có các vị trí phụ trách, Trưởng Ban, Phó Ban đại diện Tổ chức hội viên khu vực, các Ban chuyên môn. Hội nghị cũng nhất trí kết nạp 7 đơn vị, 01 cá nhân là Hội viên chính thức của Hiệp hội.

Sau Đại hội VI (được tổ chức trong tháng 10 năm 2020), trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch COVID 19, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã chủ động đề ra nhiều biện pháp để triển khai các hoạt động về sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD; xét cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD cho cá nhân; tổ chức các khóa tập huấn mẫu hợp đồng FIDIC tại Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội; tổ chức tập huấn văn bản pháp luật xây dựng mới cho các Hội viên như Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, sắp tới tại Tp.Đà Nẵng; tham dự các hội nghị, hội thảo trực tuyến do Hiệp hội Quốc tế các Kỹ sư Tư vấn (FIDIC) và Hiệp hội Kỹ sư Tư vấn ASEAN tổ chức; tham gia góp ý xây dựng chính sách pháp luật xây dựng, đấu thầu; xét kết nạp nhiều đơn vị hội viên mới…

Phiên họp lần thứ Nhất của Ban Thường vụ Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã kết luận nhiều nội dung quan trọng cho hoạt động của nhiệm kỳ VI và sẽ được báo cáo tại hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội dự kiến tổ chức vào tháng 7 năm 2021 tại Gia Lai.