Nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật, nâng cao kiến thức và áp dụng phù hợp các mẫu Hợp đồng xây dựng của FIDIC, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Nam tổ chức khóa tập huấn theo Quyển Vàng FIDIC 2017 tại Khách sạn Liberty Saigon Center, TP. Hồ chí Minh (27 & 28 tháng 5, 2022). Đây là mẫu hợp đồng áp dụng cho loại hợp đồng mà Nhà thầu “Thiết kế – Xây dựng và cung cấp Thiết bị” trên cơ sở Yêu cầu của Chủ đầu tư, được áp dụng phổ biến tại các nước trên thế giới và Việt Nam. Đây là phiên bản cập nhật lần thứ Hai năm 2017 của Quyển Vàng 1999, cùng với Quyển Đỏ, Quyển Bạc.

Các nội dung của khóa tập huấn được Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Thị Duyên (giảng viên) trình bày và lưu ý những vấn đề cần quan tâm khi áp dụng mẫu hợp đồng FIDIC để sử dụng phù hợp với các quy định hiện hành của Việt Nam. Khóa tập huấn không những tập trung về cấu trúc tổng quát các mẫu hợp đồng FIDIC, nguyên tắc áp dụng hiệu quả và trọng tâm là các Điều khoản trong Điều kiện Chung của Quyển Vàng 2017, cơ chế phân xử tranh chấp, hướng dẫn của FIDIC khi soạn thảo Điều kiện riêng, áp dụng BIM…các nghiên cứu tình huống thực tế.

Một số hình ảnh.